Vår koncern

NTM är en av Sveriges största koncern för lokal media. Kärnan i verksamheten är det redaktionella arbetet. Vi levererar lokala nyheter varje dag från Småland till Norrbotten. Med våra nyhetskanaler når vi cirka 70 procent av invånarna i våra områden.

Kundinfo2023-03-15 09:47

I Norrbotten äger NTM dessa morgon- och nättidningar:

I Västerbotten äger NTM dessa morgon- och nättidningar:

I Uppland äger NTM dessa morgon- och nättidningar:

I Sörmland äger NTM dessa morgon- och nättidningar:

I Östergötland äger NTM dessa morgon- och nättidningar:

I Småland äger NTM dessa morgon- och nättidningar:

Gotland äger NTM dessa morgon- och nättidningar:

Inom koncernen finns även gratistidningar, tryckerier, distributionsbolaget Svensk Hemleverans, reklambyrån Fluid och bredbandstjänsten Folke.

NTM:s alla bolag och varumärken

NTM är stiftelseägd, vilket garanterar oberoende journalistik och möjligheten att agera långsiktigt, med främsta syfte att bedriva publicistisk verksamhet.

Utvecklingen av mediebranschen går snabbt framåt, samtidigt som det är viktigt att veta var man kommer ifrån. Det fria ordet har varit kärnan för vår verksamhet i mer än 250 år, och vi har bara börjat. 

Vi ger lokala nyheter i dag för ett bättre samhälle imorgon.

Se vår film om NTM-koncernens syfte här:

Mer om NTM kan du läsa på vår webbplats:

Mediekoncernen NTM