Åkersmöte enades om samverkan mot brott

Fakta och förslag från ett medborgarmöte ska vägleda och ena krafterna kring agerandet på allt från Åkers gator till sociala medier.

Åkers styckebruk 19 november 2019 18:43

På måndagskvällen samlades 65 personer i Åkers folkets hus, dit Porten bjudit in polis, skola, föreningar, företagare och enskilda för att stärka samverkan för en lugn bygd. Initiativet togs efter negativ uppmärksamhet kring vandalisering, droger bland unga och dåliga skolresultat.

Ylva Binder har sammanfattat vad som framkom – ett material som ska spridas till "alla", är tanken – och förhoppningsvis påverka såväl vad som händer i samhället som vad som sprids om Åker i sociala medier.

Kommunpolis Thomas Bergqvist bidrog med en nyanserad bild av brottsligheten och verktyg för hur man kan förhindra brott. 

Åkerskolans biträdande rektor Sofia Ekström pratade bland annat om hur kommunens skolor står sig nationellt, en ganska dyster jämförelse. På Åkerskolan går hälften av niorna ut med ogiltiga betyg. Här efterlystes mer insatser från kommunen.

Ett återkommande begrepp under mötet var vuxennärvaro, säger Ylva Binder.

– Vi behöver nattvandrare och andra som rör sig ute på kvällarna. Vi vuxna måste se, höra och närvara. Vi pratade också om hur viktigt det är att våga stå på sig, störa och fråga, så föräldrar har koll på var ungarna är.

Flera konkreta idéer bygger just på att unga får möta fler vuxna, via exempelvis ideella rastvakter, läxkompisar och mentorskap, berättar Ylva Binder.

– Säg att de kan träffa en lokal företagare då och då, mecka bil, spela gitarr, röja sly – eller bara ha en vänskap med en vuxen som kan hjälpa dem med visioner, drömmar och en positiv anda.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa