Varannan elev går ut Åkerskolan med underkänt

Skolnedläggningar kan ha bidragit till elevernas försämrade resultat men det är inte enda faktorn, säger Maria Ehrnfelt (M) om statistiken.

Åkers styckebruk 27 september 2019 06:14

Färre elever i de kommunala grundskolorna går ut årskurs nio med godkända betyg. Det visar ny statistik från Strängnäs kommun, som tas upp i barn- och utbildningsnämndens delårsrapport. Att fler elever ska klara skolan är ett av nämndens verksamhetsmål, men prognosen som görs nu är att målet inte kommer att uppnås vid årets slut.

Omorganisationen mot färre och större grundskolor "kan naturligtvis ha påverkat", säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Ehrnfelt (M), men det är inte den enda faktorn:

– Vi måste analysera det här djupare, ner på elevnivå. Finns det exempelvis en korrelation mellan elever som är godkända och att de undervisas av behöriga lärare?

I snitt går 60 procent ut kommunens grundskolor med godkända betyg i alla ämnen. Det är sämre än rikssnittet och sämre än föregående år.

Paulinska skolan, som har tagit emot elever från nedlagda skolor, har förbättrat sina siffror. På Mariefreds skola, som också har vuxit, har resultaten försämrats något. Skolan ligger dock kvar i toppen bland kommunens grundskolor. 

I botten finns Åkerskolan, som inte är direkt berörd av den nya grundskoleorganisationen. Där gick 50 procent av eleverna i våras ut med minst ett underkänt. Det är en försämring med 13 procentenheter, jämfört med läsåret innan. Ytterligare ett läsår tidigare låg Åkerskolan på samma nivå som kommunsnittet.

– Åkerskolan har genom åren haft flera rektorsbyten och svårt att få behöriga lärare. Det som händer i samhället Åkers styckebruk påverkar tyvärr också. Tänk själv att ständigt komma till en arbetsplats med krossade rutor och klotter, säger Maria Ehrnfelt.

Tre slutsatser formuleras i delårsrapporten:

1. Modellen för hur pengar fördelas till skolorna behöver utvecklas, så att resurser kan styras om snabbare. En politisk diskussion om just resursfördelningen är en egen punkt när nämnden sammanträder tisdagen den 1 oktober.

2. Kommunen och andra samhällsaktörer behöver samarbeta kring det som skapar oro. Ett sådant arbete är redan påbörjat, vilket tidningen har berättat om tidigare.

3. Utbildningskontoret bör se över lön och andra förmåner som kan bidra till att öka intresset för läraryrket. Det är något som politikerna förväntas ge tjänstemännen i uppdrag att utreda, samtidigt som delårsrapporten klubbas igenom på tisdagens möte.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa