Bygg inte bostäder på grönområdet i Måsta Backe

Eskilstuna 13 oktober 2021 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommunen har för avsikt att bygga bostäder på grönområdet Måsta Backe och vi som bor i området, har fått möjlighet att lämna synpunkter på kommunens förslag till bebyggelse. Då jag tycker att det är en dålig idé att förstöra det lilla grönområde som finns, och att det finns gott om bättre lämpade platser för bostadsbebyggelse, har jag har lämnat följande synpunkter till kommunen.

Måsta Backe. Den byggbara ytan är ungefär lika stor, som den sammanlagda ytan av de tre befintliga småhustomterna vid Jasminvägen. För att få plats med de planerade 44 lägenheterna, har man kommit på den ”geniala” lösningen att bygga på höjden, med infart från Olofslundsvägen i en 3-vägskorsning med skymd sikt och ett 4-våningshus (som kommer att skymma befintlig bebyggelse) för att mötet mellan den befintliga och den nya bebyggelsen ska bli så bra som möjligt, (låter som ett skämt). Flexibilitet och möjlighet för personer med olika förutsättningar att bosätta sig i området, finns redan, då den befintliga bebyggelsen i Måsta är till största delen i dag flerbostads hus, vilket ger personer med olika förutsättningar goda möjligheter att bosätta sig i området.

Parkering : Att placera p-platser vid häck/tomtgräns till befintlig bebyggelse, att inte planera för en p-plats per boende, där det redan i dag är problem med felparkerade bilar, där det råder p-förbud, verkar ogenomtänkt.

Barnperspektivet: att inte planera plats för lek till de mindre barnen inom området, utan hänvisa till befintlig lekplats och fotbollsplan, verkar ogenomtänkt.

Det finns gott om alternativa platser för bostadsbebyggelse i närområdet: Till exempel fortsättningen vid Hälltorpsvägen upp mot Hälltorp, Ärnaområdet och Glömstad.

Eskilstuna 20211007

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Fastighetsaffärer

Ny ägare till 80-talshus i Hällbybrunn, Eskilstuna

Expanderande it-företag nyanställer i Eskilstuna: "Tillväxt kräver nya kollegor"

Fastighetsaffärer

Nya ägare till villa i Sundbyholm, Eskilstuna - prislappen: 4 775 000 kronor

Kraftigaste prisökningen i hela länet – här är gatorna i Eskilstuna som ökar mest

Fastighetsaffärer

90 kvadratmeter stort hus i Eskilstuna sålt till nya ägare

Visa fler