Digital teknik – förbättring av äldreomsorgen

Strängnäs 13 oktober 2021 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Debattinlägg – "Digitala lösningar – varför och till vad?" Publicerad den 5 oktober.

Framtidens utmaningar i form av att andelen äldre ökar och att andelen förvärvsarbetare inte ökar i samma takt, medför att vi måste tillämpa andra arbetssätt och arbetsformer för att kunna säkerställa den vård och omsorg som brukare behöver och kommer att behöva. 

Införandet av digital teknik är en viktig del i förändrat arbetssätt men också i att öka äldres självständighet. SKR (Sveriges kommuner och regioner) bidrar med statistik som underlag men också med forskning och kompetensutveckling i frågan.

Exempel på digitalisering är att kunna upprätta så kallade genomförande planer tillsammans med brukaren i dennes hem. Andra exempel är trygghetsskapande insatser i form av nattkameror och fallsensorer som utgör ett stöd till att öka brukarens upplevda trygghet och säkerhet.

Insatsregistrering via telefonen som lyfts som ett problem syftar till att säkerställa att brukaren får sin insats, något som tidigare gjordes manuellt eller via datorn. 

Våra medarbetare anser vi är nyckeln till en god omsorg. De gör ett fantastiskt arbete och tillit till deras vilja och kompetens är avgörande för allt gott arbete. Tillit utgör inte ett hinder för att införa nya arbetssätt exempelvis i form av digitalisering, tvärtom en styrka. 

Tillit till medarbetare är ett förhållningssätt som ska råda i all styrning och ledning.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

10 miljoner kronor ska förbättra cancervården i Sörmland – och korta köerna

Barnläkarens varning: "Har aldrig upplevt värre RS-epidemi – skydda era minsta"

Vårdköer i fokus i fullmäktigedebatt: "Vi kan inte bara skylla på corona"

Kommunen omplacerar inte ovaccinerad personal: "Ingen laglig rätt föra register på medarbetare"

Majoriteten vill satsa 200 miljoner på att få bort coronaköerna

Visa fler