Fria valet av hemtjänst riskerar att avvecklas

Strängnäs 18 juli 2021 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Återigen kan vi läsa i Strengnäs Tidning att ett privat hemtjänstföretag tvingas lägga ner därför att kommunens ersättning inte täcker deras kostnader. Samtidigt får kommunens hemtjänst full täckning för sina kostnader som ligger ca 35 % högre. De senaste fem åren har den kommunala hemtjänsten överskridit ramarna med i genomsnitt 10 miljoner kronor per år. 

Socialnämndens ordförande (S) berättar i sammanhanget, att man utreder en avveckling av Lagen om valfrihetssystem, LOV för att i stället tillämpa Lagen om offentlig upphandling, LOU.

Vid upphandling ger LOU företag möjlighet att lämna anbud. Kommunens val av företag baseras på bästa förhållande mellan pris och kvalitet.

Om de privata hemtjänstföretagen lämnar anbud, ska de anbuden då jämföras med vad den kommunala hemtjänsten kostar? Kvalitén hos de privata företagen har ingen klagat på.

Vad är det som får socialnämndens ordförande (S) att tro att hemtjänstföretag som upphandlas genom LOU ska klara verksamheten billigare och bättre än LOV-företagen?

För upphandling och uppföljning av hemtjänst krävs dessutom kompetens som saknas inom socialkontoret, vilket tydligast framgår av de ständiga kostnadsöverskridandena för den kommunala hemtjänsten.

Brukarna som är nöjda med sina val av privat hemtjänst, men som drabbas av nedläggning beroende på tveksam kommunal prissättning, tvingas välja igen. De får börja om med att lära känna ny personal och känner sig naturligtvis osäkra och oroliga. Om dessutom LOU tillämpas, upphör deras valmöjlighet. Då väljer kommunen och (S) är nöjd.

Lennart Nilsson
Kommuninvånare i Strängnäs

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Strängnäs

Ett fjärde hemtjänstbolag lägger ner – 30 brukare och tolv anställda berörs: "Jättetråkigt"

Hemtjänst

Hård marknad för hemtjänstbolagen – Bodil Mellgren: "Lov-företag väljer själva var de vill verka"

Sörmland

Mer pengar till läkare i äldreomsorgen

Sörmland

Politikerna efter JO-beslutet: "Borde be om ursäkt"

Debatt

Debatt: År av privatiseringar har urholkat det gemensamma

Visa fler