Själva valfriheten skapar ineffektivitet

Strängnäs 21 februari 2021 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Lennart Nilsson skriver i en replik den 18/2 att det är tillämpningen av Lagen om valfrihetssystem som brister, men LOV reglerar inte utförandet av omsorgen eller valfrihetssystemet i sig. LOV handlar i huvudsak om bolagens rättigheter att delta i systemet.

När Stina väljer bolag A och hennes granne Bertil väljer bolag B går det två bilar till samma område. Hade kommunens hemtjänst haft alla insatser i Stina och Bertils bostadsområde hade en hel del restid sparats in. I en utspridd kommun som Strängnäs är det en betydande faktor. Själva valfriheten skapar ineffektivitet.

Upphandling, kontroll och administration av ett valfrihetssystem kräver resurser som skulle kunna lagts på omsorg. LOV är ineffektivitet.

Enligt nyhetsartiklar från övriga delar av landet har bolag visat sig göra jobbet “effektivare” än kommunens utförare exempelvis genom att anställda kör för fort, skippar raster eller kör egen bil direkt från hemmet, bolag anlitar timanställda som inte får lön för restid, bomtid eller förseningar eller som i Strängnäs har färre undersköterskor (lägre lönekostnad). Kommunens anställda pressas att bli “effektiva”. LOV sänker kvalitet.

David Aronsson, Vänsterpartiet, Strängnäs

Ämnen du kan följa