Strängnäs hemtjänst ingen ”Dynamisk idyll”

Insändare 21 november 2021 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommunen har nu under flera år låtit de äldre som behöver hemtjänst, enligt lagen om fritt vårdval – LOV, fått välja mellan kommunal och privat hemtjänst utförd av ett antal mindre aktörer. Det har varit en uppskattad reform som gett valfrihet för de äldre att välja bort sämre vård mot bättre. Valfriheten har därmed varit ett viktigt ”verktyg” för att hålla upp vårdkvaliteten.

Det har varit ett känt faktum att den kommunala hemtjänsten har haft bekymmer med att hålla kostnadsramarna, sannolikt beroende på brister i organisationens personalpolitik och att enheterna är för stora (Här behövs en radikal organisationsförändring). De privata aktörerna har samtidigt levererat billigare hemtjänst till högre kvalitet. Kommunens budget för äldreomsorg belastas alltså mer ju större andel av hemtjänsten som utförs i kommunal regi. 

Svaret på det borde vara att lägga ut hela hemtjänsten i privat regi att drivas enligt kommunens tydliga kvalitetskriterier, vars efterföljd noga kontrolleras av kommunen. Problemet är att de äldre i Strängnäs inte väljer privat hemtjänst i den förväntade omfattningen – numera strax över 30 procent. Varför, kan man fråga sig, om nu den vården har en större kundnöjdhet. Kan det sitta ”i väggarna” i kommunhuset, så att de äldre i valsituationen inte guidas objektivt mellan de två alternativen?

Kontentan är att kostnaden för hemtjänst nu bedöms för hög och att man då skickar ut en ”dimridå” om att de skenande kostnaderna är de många aktörernas fel med en massa dubbelkörningar till avlägsna adresser i Stallarholmen, Åker, Fogdö, mfl. Detta istället för att öppet redovisa att den stora dominansen av dyrbar kommunal hemtjänst spräcker budgeten.

Nu ska alltså de äldres valfrihet skrotas och istället ska hemtjänsten delas upp i hälften kommunal (minskningen från 70 till 50% sparar pengar åt kommunen) och hälften privat, genom att ett stort privat företag upphandlas via LOU. De små privata aktörerna som hittills bidragit med billigare och bättre hemtjänst kastas samtidigt ut. Kommunen delar sedan upp kommunen geografiskt och tilldelar de äldre i t ex Stallarholmen enbart kommunal hemtjänst medan Mariefred kanske får enbart det privata alternativet. Det är så långt från ”dynamisk idyll” man kan komma. 

Snälla kommunpolitiker – tänk om! Det här är inte värdigt en kommunal demokrati. Det liknar mer sovjetisk planekonomi. Lyssna på andra kommuner som lyckats hålla kostnaderna i schack och ändå upprätthålla en uppskattad hemtjänst. Uppträd som de valda ombud ni är och sätt kommunmedborgarnas och i detta fall de äldres behov och önskemål i centrum!


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: En medborgares bön: "Ta reda på sanningen"

Kritik mot brandskydd på kommunala gruppboenden – bättre utrymningsmöjligheter krävs

Debatt: Digitala lösningar – varför och till vad?

Åldrande befolkning en framtidsfråga för Strängnäs – så vill partierna locka nya invånare

Efter 18 månaders stängning – social samvaro på Glada laxen: "Har varit isolerad"

Visa fler