Esem:s projekt drar ut på tiden

Gasverksbron är reparerad och klar, men det dröjer ändå flera veckor innan trafiken kan släppas på helt och hållet över bron.

Eskilstuna kommun 1 december 2019 12:27

Från början skulle Eskilstuna energi och miljö dra fram nya ledningar med vatten och avlopp längs med Ståhlbergsvägen i Eskilstuna samtidigt som Stadsbyggnadskontoret stängde av Gasverksbron för ett omfattande reparationsarbete.

Men när Stadsbyggnadskontoret var färdigt med sin del av arbetet kunde man bara öppna ett körfält över bron – den i nordlig riktning som leds ut via Björksgatan. ESEM:s projekt var långt i från avslutat.

– Det är ett komplext arbete att lägga ut nytt vatten och avlopp, säger projektledaren Andreas Bander på ESEM. Och vi måste vara försiktiga vid i allt grävarbete.

I omgångar har man tvingats flytta fram det datum som var tänkt för att öppna för trafik i båda riktningar, och det som  skulle ha varit klart strax efter denna helg – 4 december flyttades först fram till 9 december och landar nu på 20 december.

– Då ska vi vara klara så bron kan öppnas i båda riktningarna, säger Andreas Bander.

Men projektet är långt i från klart och korsningen Kungsgatan och Ståhlbergsvägen får en fortsatt begränsad framkomlighet när arbetet med nya vatten- och avloppsledningar startar på nytt efter julledigheten 7 januari.

Då fortsätter arbetet rakt västerut som man beräknar pågå i två månader.

Hur långt har ni kommit då?

– Då borde vi vara i höjd med Assa Stenman ungefär.

I mitten av januari startar nästa etapp, den som fortsätter rakt söderut på Ståhlbergsvägen i riktning mot Gredbyvägen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa