Invasiva arter har letat sig in i politiken

Det växande problemet med invasiva arter ska mötas med information på kommunens hemsida. Där ska man även kunna anmäla om man hittat en ny art.

Förekomsten av den invasiva arten sjögull är ett reellt hot mot Mälaren. Intensifierade insatser ska nu göras för att stoppa spridningen.

Förekomsten av den invasiva arten sjögull är ett reellt hot mot Mälaren. Intensifierade insatser ska nu göras för att stoppa spridningen.

Foto: Christer Kaisajuntt

Eskilstuna kommun2019-10-28 19:16

I Sverige finns mer än 2 000 främmande arter varav cirka 20 procent bedöms som invasiva eller potentiellt invasiva. Det handlar om djur och växter som avsiktligt eller oavsiktligt flyttat till ett nytt område där de sprids snabbt och orsakar stor skada.

Enligt Naturvårdsverket uppmärksammas en ny främmande växtart minst en gång i månaden. I bland kan spridningen få förödande konsekvenser där hela ekosystem hotas.

Ett färskt exempel som tidningen nyligen skrev om är förekomsten av växten parkslide. Den hittades i samband med bygget av en parkeringsplats i Kvicksund. De åtgärder man tvingas vidta för att förhindra spridningen kostar en miljon kronor.

Miljöpartiet i Eskilstuna lade i mars i år en motion om hur kommunen bör arbeta med att ta bort invasiva arter. Av motionens sex punkter biföll kommunfullmäktige vid sitt senaste sammanträde två.

Dels ska kommunen framöver se till att det finns lättillgänglig information om invasiva arter, dels ska det finnas ett enkelt sätt att anmäla om man hittar en invasiv art.

– Roligt och bra, sammanfattade Stefan Sjöberg (MP) fullmäktiges beslut från talarstolen och tillade att han gärna skulle se att även Eskilstuna Energi och miljö kunde vara tydligare i sin information.

– Om man lägger exempelvis parkslide i den bruna avfallstunnan så kommer den att börja växa igen i komposten. Naturvårdsverket rekommenderar förbränning.

En annan växt som ställer till med stor skada är den näckrosliknande sjögullen. Den introduceras ursprungligen för att pryda dammar och sjökanter men har utvecklats till ett reellt hot mot landets insjöar då den bildar en tät, tjock matta som kväver sjön.

Arbetet med att bekämpa växtens utbredning i Mälaren har pågått en tid och kommer nu att intensifieras, berättade miljö- och räddningstjänstens ordförande Geerth Gustavsson (S) under fullmäktigedebatten.

– Mälarens vattenvårdsförbund har sökt och fått bidrag från Havs- och vattenmyndigheten och Eskilstuna har utsetts till åtgärdssamordnare i projektet. Redan i år har vi fått tre miljoner kronor.

Vattenväxten kan kvävas genom övertäckning med en flytande ram som kläs med svart nätduk. 250 nät har nu beställts och ska sättas ut där problemen är som störst.

– Som det är nu är 22,5 hektar täckta med sjögull, varav 4,5 i Mälaren och resten i Arbogaån. Om vi inte gör något alls så kommer 1800 hektar av Mälarens vara täckt med sjögull om fem år, sade Geerth Gustavsson.

Efter ett beslut i fullmäktige ska Eskilstunabor framöver kunna få tag i lättillgänglig information om invasiva arter och även anmäla om man hittar en ny art.
Efter ett beslut i fullmäktige ska Eskilstunabor framöver kunna få tag i lättillgänglig information om invasiva arter och även anmäla om man hittar en ny art.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!