Jansson (S): "Ska inte pumpa in skattepengar"

Konsortiets aktörer är delvis de samma som när förra affären gick i stöpet.

Eskilstuna kommun 31 oktober 2019 19:54

Sist det var aktuellt med att utveckla flygplatsen, 2016, var målet att allt skulle vara färdigställt i början av 2021. Logistikbolaget, Resevaruhuset och ett (precis som i dag) hemligt konsortium var överens om att finansieringen skulle fördelas 70/30 där logistikbolaget/kommunen stod för den mindre delen. 

Konsortiet skulle bidra med två eller tre miljarder kronor och det kommunala logistikbolaget med 750 miljoner kronor. Någon affär blev det inte. Resevaruhuset Transport AB gick i konkurs och den lilla flygplatsen med de stora drömmarna har det sedan dess talats tyst om. Konsortiet och logistikbolaget har dock inte släppt kontakten.

Enligt uppgift består närmligen "det nya konsortiet" till stor del av samma aktörer som sist. Logistikbolaget har inte velat namnge någon av aktörerna men sagt att de är tre, och kommer från Dubai, Tyskland och Mellanöstern.

Affärsupplägget är dock ett helt annat den här gången då kommunen/logistikbolaget inte förväntas gå in med några pengar alls. Så har i vart fall den politiska majoriteten uppfattat det.

Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S):

– Ja, nu verkar det handla om att någon är intresserad av att äga en flygplats i Stockholm-Mälardalsregionen och investera i den för att skapa attraktivitet. Kommunens del skulle vara noll.

Vissa hävdar att det låter för bra för att vara sant.

– Det återstår att se. Kommuner får inte subventionera den här typen av verksamhet, det måste bära sig på kommersiella grunder. Vi har dessutom inga resurser att gå in med så funkar inte det här är det dags att tänka om kring flygplatsen.

Hur ser du på konsortiets sammansättning?

– Det här landet (Dubai) har förbannat mycket att skämmas över. Men om det medför att vi inte gör affärer med dem så får man hålla på principerna i alla lägen. De flesta av oss har väl prylar hemma som det står "made in China" på och det är inte heller ett land som är speciellt bra på demokrati. Om en regim vill köpa något av oss, som gör att skattebetalarna inte behöver betala, så är det till viss del en annan sak. 

Sedan kommunen köpte Kjula flygplats av Försvarsmakten 2007 för elva miljoner kronor har den kostat kommunen cirka sju miljoner per år.

– Vår ambition är inte att vara en långsiktig ägare av flygplatsen. I väntan på ett konkret svar på om någon är beredd att investera så håller vi den flytande. Vi ska inte pumpa in skattepengar för att möjliggöra för chartertrafik. Under den här mandatperioden måste vi göra ett vägval. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa