Jonny Wallin har hamnat mellan två stolar

Det krävs intyg eller utlåtande från läkare om arbetsförmåga men ingen vill ta ansvaret i Jonnys fall.

Eskilstuna kommun 12 oktober 2019 06:30

För att få samma livränta som Jonny Wallin haft de senaste två åren krävs intyg från läkare. På vårdcentralen City i Eskilstuna har hans tidigare läkare slutat och han ställer sig därför i kö för en ny. När Jonny frågar varför det dröjer så länge blir svaret att han har halkat ur kön.

Eskilstuna-Kuriren frågar enhetschefen på City vårdcentral, Magnus Gustafsson, varför Jonny Wallin inte får hjälp?

"Jag kan inte uttala mig om enskilda patienters situation i media eftersom jag anser att patientsekretessen är viktig. Däremot pratar jag självklart med mina patienter, svarar på och förklarar de frågor och synpunkter de kan tänkas ha. Det finns tydliga regler för hur vi inom vården tillsammans med Försäkringskassan hanterar och bedömer människors förmåga, eller nedsatta förmåga till arbete. Om det exempelvis finns en bedömning och ett intyg från en specialistklinik, med större kunskaper än de vi har på vårdcentralen, så finns ingen anledning för oss att skriva ännu ett intyg. Jag kan förstå att människors vilja och förväntningar inte alltid införlivas i mötet med oss och att personer inte håller med om de bedömningar som görs men jag kan garantera att vi faktiskt alltid vill våra patienters bästa.", svarar Magnus Gustafsson på mejl.

Magnus Gustafsson hänvisar alltså till en specialistklinik och i Jonnys fall är det smärtkliniken i Nyköping som i mejl  till Eskilstuna-Kuriren förklarar att de inte bedömer arbetsförmåga hos patienter och inte heller skriver ut intyg för livränta:

"Smärtmottagningen arbetar med rehabilitering vid långvariga smärttillstånd. Den övergripande målsättningen med vår behandling är att förbättra patientens situation för en hanterbar vardag. Alla patienters målsättning är inte att rehabiliteras till en arbetsåtergång. Smärtklinikens läkare kan skriva utlåtanden som grundar sig på journalanteckningar. Dessa kan Försäkringskassan använda som bas för sin bedömning av livränta."

Försäkringskassans hänvisar i sitt beslut om sänkt livränta bland annat till att den vänstra handled är läkt och menar att han kan jobba trots besvär i axlar, armar och händer. De skriver: "Andra besvär som kan sätta ned arbetsförmågan, men som inte beror på en arbetsskada, räknas inte med vid bedömning av rätt till livränta."

För att bevisa att smärtorna i kommer från arbetsskadan måste alltså Jonny Wallin ha ett intyg från en läkare. En läkare som han inte får en tid till på vårdcentralen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa