Kommunen söker unga som vill ha utmaning

Eskilstuna kommun söker just nu barn och ungdomar med rörelse- eller synnedsättning som vill medverka i ett mentorskapsprogram med så kallade livsstilslotsar.

Eskilstuna kommun 11 november 2019 16:09

Programmet syftar till att få unga mellan 7 och 20 år att upptäcka rörelseglädje och idrott tillsammans med en egen livsstilslots. Livstilslotsen/mentorn, är en person som själv har en funktionsnedsättning och som matchas med deltagaren.

– Vi vill ge alla barn och ungdomar chansen att prova olika idrotter. Livsstilslotsen har genom sin funktionsnedsättning egna erfarenheter som den kan delge sin adept och adepterna ser att det går, säger Ulrica Tancred, tillgänglighetsutvecklare på Eskilstuna kommun. 

Projekten, som kallas "Jag vet" och "Jag kan" genomförs i samarbete med Svenska parasportförbundet. Eskilstuna är en av tre utvalda kommuner som deltar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa