MQ-butiker säkra trots röda delårssiffror

Försäljningen fortsätter sjunka och resultaten rasar för MQ-koncernen. Men butikerna i Eskilstuna är lönsamma och stängs inte.

MQ:s butiker i Eskilstuna är just nu ohotade, båda är lönsamma enligt företagets vd Ingvar Larsson.

MQ:s butiker i Eskilstuna är just nu ohotade, båda är lönsamma enligt företagets vd Ingvar Larsson.

Foto: Niklas Holm / MQ

Eskilstuna kommun2019-10-04 14:22

På fredagen presenterade MQ sitt fjärde kvartals resultat för det brutna räkenskapsåret. De omsatte 406 miljoner kronor vilket är en försämring med 8,8 procent sedan i fjol.

– Under mitt första år som vd på MQ har jag konstaterat att förändringsbehovet varit större än jag trodde. Utvecklingen av försäljning och lönsamhet i bolaget motsvarar inte förväntningarna vare sig på kvartalet eller på året, säger Ingvar Larsson, vd på MQ.

I Eskilstuna har MQ två butiker, en i centrum och en i Tuna park.

Har ni några planer på att stänga någon av MQ-butikerna i Eskilstuna?

– Vi har inga planer på att lägga ner i Eskilstuna. Vi kommer att vara kvar både i centrum och i Tuna park då båda butikerna är lönsamma.

Klädföretaget Joy ingår i MQ-koncernen. Deras försäljning har sjunkit med hela 15,7 procent under senaste kvartalet. Samtidigt har sju Joy-butiker stängts, den jämförbara försäljningen sjunker med 8,2 procent.

– Sedan augusti månad delar nu Joy och MQ kontor och med de organisatoriska förändringar vi genomfört, realiserar vi synergierna som finns mellan bolagen. Till detta kan även nämnas att vi inom ramen för vårt strukturella åtgärdsprogram nu har stängt elva stycken Joy-butiker.

I Eskilstuna finns det en Joy-butik, i Tuna park.

Hur ser det ut för Joy-butiken i Tuna park?

– Vi har inga planer på att stänga Joy-butiken i Eskilstuna, precis som MQ-butikerna är den lönsam. Vi har stängt ned 14 butiker totalt i år, på grund av att de är just olönsamma. Vi behöver ha en bra dialog med fastighetsägarna för att få rimliga hyror, i de fall det inte har fungerat har vi agerat och stängt våra butiker, menar Ingvar Larsson.

Under räkenskapsåret, september 2018 - augusti 2019, omsatte MQ 1,6 miljarder kronor,  ett tapp på 7,1 procent mot föregående år. Rörelseförlusten landar på 543 miljoner kronor. Räknas nedskrivningar bort landar resultatet på minus 43 miljoner kronor.

E-handeln visar på en kraftigt ökad tillväxt med både fler besökare och en högre konverteringsgrad.

– Vi fortsätter vår digitala utveckling där vi dagligen agerar på de insikter och möjligheter vi finner i vårt analysarbete i syfte att erbjuda en ökad kundupplevelse, säger Ingvar Larsson.

Hur ser ni på framtiden?

– Med kunden i fokus och en tydlig förändring av vår varumärkesposition ser jag med stor tillförsikt fram emot ett nytt verksamhetsår.

MQ har en butik i köpcentret 21:an och en i Tuna park.
MQ har en butik i köpcentret 21:an och en i Tuna park.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!