Sehlhall har köpt Modellfabriken

Nystartade Sehlhall Fastigheter har köpt Modellfabriken, i kvarteret Väduren 18 och 20, i området Väster i Eskilstuna.

Sehlhall Fastigheter har köpt Modellfabriken på Väster i Eskilstuna.

Sehlhall Fastigheter har köpt Modellfabriken på Väster i Eskilstuna.

Foto: Sehlhall

Eskilstuna kommun2019-09-25 18:28

Köpet gäller en planerad nyproduktion om 10 000 kvadratmeter, samt restaurering av befintlig industribyggnad på Kungsgatan 61. På fastigheten planerar Sehlhall att uppföra ett vårdboende om 66 platser, 36 trygghetsbostäder, 30 studentbostäder samt kontor för exempelvis hemtjänst. Planerna för inflyttning är satt till 2022.

– Eskilstuna kommun har en väl genomarbetad utbyggnadsstrategi för sina omsorgsbostäder. Vår ambition är att tillgodose en betydande del av detta behov, säger Dan T. Sehlberg, vd och koncernchef för Sehlhall Fastigheter.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt senaste sammanträde att förslaget till detaljplan för området ska ut på samråd. Det gäller även detaljplanen för det intilliggande kvarteret Vikingen där Peab avser att bygga 350 bostäder.

Stadsdelen Väster är tillsammans med Munktellstaden under stark utveckling, vilket Sehlhall vill vara en del av.
– Jag har arbetat med detta projekt sedan 2015 och det är roligt att vi kan gå ut i samråd med ett så genomarbetat förslag. Fastighetens varierande verksamheter förstärker områdets dynamik och skapar värdefulla synergier, säger Alexander Lundvall, affärsutvecklingsansvarig på Sehlhall.

Sehlhall Fastigheter beskriver sig som samhällsutvecklare med en ambition att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Projektet Modellfabriken i Eskilstuna kommer att ingå i affärsområdet Sehlhall Vårdbostäder.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!