Socialsekreterare misstror ledningen

Missnöjet jäser bland en del av Eskilstuna kommuns socialsekreterare som i ett brev riktar riktar en misstroendeförklaring mot förvaltningsledningen.

Eskilstuna kommun 31 oktober 2019 15:51

”Mot bakgrund av en lång tids missnöje och brist på förtroende för socialförvaltningens ledning riktar vi nu en misstroendeförklaring mot densamma”.

Så inleds det brev som 38 socialsekreterare skrivit under och som tidningen tagit del av. Det skickades via extern post  till förvaltningschefen Mehmed Hasanbegovic, två områdeschefer samt socialnämndens ordförande Göran Gredfors (M) under onsdagen.

Det som väckt starkast känslor bland personalen hänger ihop med en organisationsförändring på utredningsenheten som ska träda i kraft i januari. I dag jobbar alla specialiserat mot en åldersindelad brukargrupp. Framöver är det tänkt att all personal ska kunna jobba med samtliga grupper.

– Det finns en stor oro över hur det ska bli men också ett stort missnöje över hur beslutet har fattats, säger en av de socialsekreterare som undertecknat brevet och som vill vara anonym.

Hen anklagar ledningen för att ha ljugit för den fackliga organisationen.

– De tre i ledningen talade om för facket att vi medarbetare står bakom den nya organisationen och det gör vi verkligen inte. Beslutet har fattats utan ordentligt underlag, det bygger bara på en idé ledningen haft. Effekten av det här blir att många kommer att säga upp sig. Tid och resurser som borde lagts på brukarna kommer nu gå till att genomföra en stor genomgripande förändring.

Socialnämnden väntas gå med 105 miljoner kronor i underskott 2019. Måste inte ni vara beredda på att det krävs åtgärder för att förbättra ekonomin?

– Självklart förstår vi det. Men det här ger ingen besparing, det enda som händer är att det blir svårare att utföra vårt arbete. Vi har inte längre något förtroende för ledningen.

När tidningen når socialförvaltningens chef Mehmed Hasanbegovic har han ännu inte fått brevet.

– Jag har träffat en del medarbetare de senaste dagarna och jag vet att det finns ett missnöje, framför allt bland dem som berörs. Självklart tar vi deras oro på stort allvar och tar till oss det de säger. Jag förstår att det här väcker tankar och vi kommer att sätta oss tillsammans med berörd personal för att gå igenom förutsättningarna, säger han.

Att någon i ledningen skulle ha ljugit för facket förnekar Mehmed Hasanbegovic.

– Nej, det stämmer inte. Däremot har det funnits en tidspress på oss för att skapa en kraftfull organisation och vi har inte lyckats tydliggöra varför vi behöver göra förändringar. Det här är en del av de åtgärder vi måste vidta för att klara de ekonomiska utmaningar vi har framför oss.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa