Tar striden för samhällets svagaste

Tretton socialsekreterare från Eskilstuna gick på torsdagsmorgonen ut i en debattartikel där de kritiserar den styrande majoriteten i kommunen för att de politiska besluten drabbar de mest utsatta.

Eskilstuna kommun 18 oktober 2019 06:35

Eskilstuna-Kuriren träffade de tre initiativtagarna till debattartikeln, socialsekreterarna Ida Vesterberg, Gunnel Eriksson och Elin Magnusson. Droppen som fick bägaren att rinna över var beslutet från kommunen att neka folk att bo i vissa områden med hänvisning till inkomstkrav.

– Det var när Jimmy Jansson gick ut och sa att det verkligen var riktat mot att man inte ville ha invandrare till de områdena som vi fick nog, säger Ida Vesterberg.

Debattörerna menar att de styrande gör det svårare för människor att skapa en trygg tillvaro, samtidigt som de drar åt svångremmen för dem som försöker hjälpa.

Gunnel Eriksson har arbetat som socialsekreterare i Eskilstuna sedan 1989 och märker av en attitydförändring inom den egna kåren. 

– De som kommer nyutbildade idag är jätteduktiga, men man är inte socialarbetare. Man går med på allt som sägs och protesterar inte. Förut har det varit mer protester från oss socialsekreterare, säger hon.

Att initiativet skulle kunna strida mot deras roll som tjänstemän ser de inte som något hinder.

– Det är klart att vi ska vara lojala mot våra arbetsgivare. Men om min lojalitet mot min arbetsgivare betyder att jag inte kan gå ut och säga vad jag tycker när jag ser hur våra politiska beslut påverkar våra klienter, då är jag hellre lojal mot klienterna, säger Ida Vesterberg.

Ida Vesterberg menar att debattartikeln skulle kunna ses som ett sätt att tillämpa socialtjänstlagen.

– Vi ska ju enligt socialtjänstlagen främja att människor får en skälig levnadsnivå, och det här är väl ett sätt att göra det på. Hemlöshet är inte en skälig levnadsnivå, säger hon.

Kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna kommun, Jimmy Jansson, har inga synpunkter på att man som tjänstman skriver debattartiklar. Så länge man gör sitt jobb, att verkställa de beslut som demokratiskt valda personer har tagit. Däremot tycker han att debattartikeln är orättvis och missvisande.

– Vi har skjutit till 100 miljoner till socialnämnden under förra mandatperioden. Det är inga småpengar. Det är pengar som vi skulle ha behövt avsätta till skola och äldreomsorg om jag ska vara ärlig. Och vi skjuter till 30 nya miljoner från årsskiftet. Jag vet ingen nämnd i Eskilstuna som har fått såna enorma tillskott på så kort tid under mina tjugo år som kommunpolitiker, säger Jimmy Jansson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa