Undantag för ebo i hela kommunen

Asylsökandes möjligheter att bosätta sig i Eskilstuna enligt den skärpta ebo-lagen ska begränsas och omfatta hela kommunen, inte bara några utvalda områden.

Eskilstuna kommun 26 november 2019 15:23

På onsdag denna vecka kommer riksdagen fatta beslut om ändringar i ebo-lagen (Lagen om eget boende), som sedan 1994 gett asylsökande rätt att ordna boende på egen hand. De nya reglerna innebär att dagersättningen - som för en vuxen uppgår till 71 kronor - inte betalas ut om den asylsökande bosätter sig i ett område med "socioekonomiska utmaningar". Den nya lagen gäller i 32 utpekade kommuner, däribland Eskilstuna.

Enligt tidningen Dagens samhälle ska de berörda kommunerna själva få bestämma vilka områden som ska undantas. I Eskilstuna har den politiska majoriteten nu kommit överens om hur man ska gå vidare.

– Vår utgångspunkt är att hela kommunen ska omfattas, inte bara några utvalda områden. Vi vill inte flytta runt problemen till andra stadsdelar, säger kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) som under många år krävt att ebo-lagen ska tas bort helt.

Enligt Jimmy Jansson har Eskilstuna under senare tid varje år tagit emot mellan 500 och 1200 flyktingar via ebo-lagen.

– Det har lett till ökad segregation, hög arbetslöshet och sociala problem. Av de 6500 Eskilstunabor som inte hade något jobb att gå till på morgonen i dag så är 4500 utrikes födda. Vi behöver lägga all kraft på att få dem i arbete. 

De 32 kommunerna behöver inte göra någon formell ansökan om vilka områden som ska undantas. Däremot ska urvalet ske i samråd med länsstyrelsen.

– Deras roll i processen är lite oklar. Men skulle det visa sig att de har en avvikande uppfattning så tar jag gärna den striden, säger Jimmy Jansson.

Lagändringen träder i kraft efter årsskiftet och först då kommer kommunernas önskemål att samlas in. Till sommaren är det tänkt att de nya reglerna börjar gälla.

Jimmy Janssons förhoppning är att det ska leda till en kraftigt minskad inflyttning av asylsökande.

– Helst skulle jag se att vi inte får någon inflyttning alls. Då kommer landets övriga kommuner - utöver de 32 - också att tvingas ta ansvar för integrationen.

Ser du någon risk att asylsökande flyttar till Eskilstuna trots att de då mister dagersättningen?

– Risken finns ju. Men den minskar tack vare övriga insatser vi fattat beslut om. Vi har nya riktlinjer för försörjningsstöd och efter årsskiftet kommer det i vissa områden inte längre vara möjligt att hyra en lägenhet i K-fasts bestånd, för den vars inkomst kommer från försörjningsstöd eller etableringsersättning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa