Miljonsmällen: Aggressiv växt på p-plats

Upptäckten av den invasiva växten ska inte försena skapandet av en parkeringsplats vid Kvicksunds södra. Men den blir dyrare.

Allt är inte riktigt klart vid Kvicksunds södra, men man ser på ett ungefär hur det är tänkt.

Allt är inte riktigt klart vid Kvicksunds södra, men man ser på ett ungefär hur det är tänkt.

Foto: Torsten Braf

Kvicksund2019-10-08 06:21

Trafikverket räknar inte med någon egentligen invigning av Kvicksund södras nya perrong. Inte officiellt sett.

– Däremot har vi sagt att allt ska kunna vara klart till den sista oktober, säger projektledaren Ingvar Sandberg på Trafikverket. Och det kan jag inte riktigt lova i nuläget.

Den främsta orsaken till att man nu kanske måste räkna med en viss försening är att man upptäckt förekomsten av den invasiva växten parkslide på den plats där parkeringen för totalt 20 bilar och närmare 100 cyklar ska anläggas.

Detta kände man inte till när man började schakta bort jordmassor från Kvicksunds södra och medför att man nu får placera om det man redan lagt upp på  Gröndals motorstadion till djupa hål på samma plats.

Det hela handlar om cirka tolvhundra kubikmeter jordmassor som måste täckas med en förstärkt markduk där man kan vika in de massor där parksliden förekommer.

– Naturvårdsverkets rekommendation lyder egentligen att man ska låta parksliden vara, rör den inte. Och har man som i vårt fall redan gjort det ska man räkna med att dess rötter kan finnas ner mot fem och sju meter ner i marken, säger Ingvar Sandberg.

– Vi talar här om en väldigt aggressiv växt, som man möjligen kan bekämpa på kemisk väg genom att hålla ned bekämpningsmedlet i växten ihåliga rör.

Inget alternativ som man på Trafikverket vill överväga en gång.

Hela anläggandet av en parkeringsplats är projekterat till mellan 4 och 5 miljoner, och merkostnaden för upptäckten av parksliden till en miljon.

– Vi måste dels lägga på en extra förstärkt markduk, dels måste vi lägga på dubbelt så mycket asfalt mot normalt.

Normalt sett lägger man 45 millimeter, nu blir det ett nära nog decimetertjockt lager.

I beloppet på mellan 4 och 5 miljoner kronor ingår inte enbart 20 parkeringsplatser – varav två är handikappanpassade – utan även en cykelparkering med tak över och kraftiga stolpar att göra fast cyklarna vid.

– Dessutom ingår en ny anslutningsväg fram till parkeringsplatsen och ny belysning.

Trafikverket har ett liknande projekt som pågår i Ransta mellan Tillberga och Sala, men på den västmanländska sidan finns inga planer på att bygga en parkeringsplats.

– Att vi gör så i Kvicksund beror på att det är kommunens önskemål och fastigheten är vår. På sikt blir det nog så att kommunen får ta över parkeringen.

Parkslide (Fallopia japonica) går att äta. Och betraktas om inte som en delikatess så i alla fall väldigt nyttig.
Parkslide (Fallopia japonica) går att äta. Och betraktas om inte som en delikatess så i alla fall väldigt nyttig.
Detta är parkslide

Fallopia japonica på latin,  som visade sig väldigt anpassningsbar till de svenska förhållandena när de planterades ut i svenska trädgårdar på 60-talet. Räknas i dag som en invasiv växt, som växer där väldigt lite, eller ingen, näring finns alls.

Karta: Kvicksund
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!