Beslut om bygge i fornlämningsområde upphävs

Länsstyrelsen anser att Strängnäs kommun gjorde fel, när miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beviljade bygglov för en villa i korsningen Klostergatan/Strandvägen.

Mellan 15 och 70 centimeter har redan schaktats bort från den avstyckade fastigheten. Nu kräver länsstyrelsen att det görs en arkeologisk undersökning. Kommunens bygglovsbeslut för ett enbostadshus har också rivits upp.

Mellan 15 och 70 centimeter har redan schaktats bort från den avstyckade fastigheten. Nu kräver länsstyrelsen att det görs en arkeologisk undersökning. Kommunens bygglovsbeslut för ett enbostadshus har också rivits upp.

Foto: Camilla Lillsebbas

Mariefred2019-11-01 12:13

Enligt länsstyrelsen skulle det sju meter höga huset, en våning med inredningsbar vind, förvanska området kring Mariefreds kyrka och stadsfronten mot Mälaren. Området anses vara kulturhistoriskt värdefullt, skriver länsstyrelsen och lutar sig mot plan- och bygglagens förvanskningsförbud som kan hävdas utan planstöd.

Detaljplanen från 1949 tillåter ett hus i en våning och med vind. På samma plats som det tilltänkta huset fanns tidigare en smedja. Smedjan, som revs 1958, betraktas av länsstyrelsen som en komplementsbyggnad på den ursprungliga tomten. 

Avstyckningen gjordes för drygt ett år sedan. Enligt länsstyelsen strider den som sådan mot kommunens stadsbyggnads- och miljöprogram, ett tillägg till kommunens översiktsplan från 2014. Enligt programmet får befintliga tomter i Mariefreds stadskärna inte styckas. Och att bygga en villa i stället för en komplementsbyggnad på platsen går därför inte för sig, menar länsstyrelsen.

Kommunens bygglovsbeslut, som tidningen skrivit om tidigare, rivs därmed upp. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Tidningen har under fredagen inte lyckats nå företrädare för Strängnäs kommun för kommentarer kring detta.

Länsstyrelsen kräver också att byggbolaget, som redan schaktat marken, låter utföra en arkeologisk undersökning. Detta eftersom fastigheten ligger i fornlämningsområdet för Mariefreds stad från medeltid och framåt, och nära det för klostret Pax Mariae.

Byggområdet var en period inhägnat med plast. Owe Peterson har vänt sig till kommunen med klagomål på plasten som, enligt honom, utgör en trafikfara i korsningen Klostergatan/Strandvägen. Efter att den här bilden togs har plasten plockats ner.
Byggområdet var en period inhägnat med plast. Owe Peterson har vänt sig till kommunen med klagomål på plasten som, enligt honom, utgör en trafikfara i korsningen Klostergatan/Strandvägen. Efter att den här bilden togs har plasten plockats ner.
Karta: Klostergatan/Strandvägen
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!