Trovärdig observation av säl i Mariefred

Mariefredsfiskaren Mats Jacobsson var med om en fin men oönskad naturupplevelse på måndagen. "Jag är helt säker på att det var en säl", säger han.

Mats Jacobsson, till vänster, är övertygad om att han såg en säl i Mariefredsviken på måndagen. Det är möjligt, säger länsstyrelsens fiskekonsulent Thomas Stenström till höger. I mitten syns en gråsäl, som har fotograferats på annan plats i ett annat sammanhang.

Mats Jacobsson, till vänster, är övertygad om att han såg en säl i Mariefredsviken på måndagen. Det är möjligt, säger länsstyrelsens fiskekonsulent Thomas Stenström till höger. I mitten syns en gråsäl, som har fotograferats på annan plats i ett annat sammanhang.

Foto: Lars Pehrson/TT, Privat

Mariefred2019-10-08 15:48

Klockan var 16.39 på måndagen när vad som antas vara en säl dök upp i Mariefredsviken, strax utanför Mudderholmarna, cirka 20 meter från Mats Jacobssons båt. Han är säker på klockslaget eftersom han försökte fånga mötet på film, men han hann inte få igång telefonens kamera innan djuret hade försvunnit.

– Först såg jag huvudet framifrån och då var jag lite tveksam, men när den vände sig om och jag såg profilen så fanns det inget tvivel. Jag är helt säker på att det var en säl, säger Mats Jacobsson.

Han berättar hur djuret sedan vred på huvudet igen och, när det såg honom, dök ner under ytan.

– Då såg jag ena framfenan och ryggdelen också, säger han och beskriver en fläckig päls i silvergrått.

Observationen är trovärdig, säger Thomas Stenström som är fiskekonsulent vid Sörmlands länsstyrelse. Han har tagit del av ytterligare en sälobservation från Mariefred under måndagen, och berättar att sådana inkommer då och då.

– Inte jätteofta, men bara för några veckor sedan rapporterades säl lite längre österut i Mälaren till Stockholms länsstyrelse. Det är möjligt att det är samma som i det här fallet, säger han.

I Östersjön finns gråsäl, knubbsäl och vikare. Det är möjligt, säger Thomas Stenström, att de kan ta sig in i den söta Mälaren via slussarna till sjön.

Hur trivs säl i Mälaren?

– Jag tror inte att den otrivs, säger jag utan att vara sälbiolog. Vattnet är inte särskilt salt i skärgården heller, långt in i havsvikarna där det rinner ut vatten från åar är det närmast sötvatten, och där trivs den.

Thomas Stenström har meddelat övriga fiske- och rovdjurskonsulenter kring Mälaren, men just nu vidtas inga åtgärder.

– Ännu är observationerna få. Men om det verkar som att sälar söker sig upp i Mälaren måste vi diskutera om vi ska agera. De sprider parasiter i Östersjön som drabbar torsken, vi vet inte vad det kan ge för följder i sötvatten. Och i Mälaren finns stora fiskbestånd och ett utvecklat yrkesfiske, som kan få problem.

Mats Jacobsson uppskattar naturupplevelsen, men vill helst inte se några sälar i Mälaren. Han är själv fritidsfiskare – han var faktiskt ute och fiskade när han såg djuret på måndagen.

– De är ju kända för att förstöra fiskeutrustning. Jag var orolig att den skulle hugga i draget så jag vevade upp mina beten fort som tusan. Sälar äter extremt mycket fisk också. Det vore tokigt om de etablerade sig här, säger han.

Karta: Mariefredsviken
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!