Robust konjunktur i östra Mellansverige

Konjunkturen är fortfarande stark i östra Mellansverige, men nästa år blir det lågkonjunktur. Den prognosen gör Nordea.

Enligt Susanne Spector på Nordea kan den kommande lågkonjunkturen bli mildare för regionen än tidigare nedgångar.

Enligt Susanne Spector på Nordea kan den kommande lågkonjunkturen bli mildare för regionen än tidigare nedgångar.

Foto: Dan Coleman

Näringsliv2019-11-24 17:12

– Sysselsättningen stiger fortfarande i Södermanland och i Västmanland. Det är stor skillnad mot riket där vi har sett fallande siffror. I Örebro har det börjat vika ner. Man får tänka sig att det kommer att dyka ner även i Västmanland och Södermanland inom det närmaste halvåret, säger Susanne Spector, senioranalytiker på Nordea. 

– Det går fortfarande relativt bra, men däremot får man mer och mer signaler om att lågkonjunkturen kommer allt närmare även i östra Mellansverige. Det är framför allt i industrin man ser ett försämrat orderläge och tuffare tider generellt. 

Susanne Spector ansvarar för de regionala prognoser som Nordea gör för svensk ekonomi. I den senaste upplagan av bankens Regionala utsikter, som publicerades i september, uppvisar östra Mellansverige fortfarande många tecken på en stark konjunktur, trots svagare signaler från resten av riket. 

– Det är ofta så att östra Mellansverige kommer senare i en konjunktursvängning. I vår senaste Regionala utsikter gör vi en analys på just det och då ser vi att Norrland kommer ungefär två kvartal före en nedgång i riket medan östra Mellansverige kommer ett kvartal efter en svängning i riket. 

Regionen östra Mellansverige omfattar länen Södermanland, Östergötland, Örebro, Västmanland och Uppsala. 

– Södermanland har gjort en stor resa de senaste året. Man har haft en ganska stark utveckling på arbetsmarknaden. 2017 hade Södermanland högst arbetslöshet i riket medan nu har man i takt med att jobben växt till kommit ner i en nivå som är lite högre än i riket. Arbetslöshet uppgick 2017 till 9,6 procent och har fallit till 7,3 procent i år. 

– Det är en positiv utveckling. Man har mer och mer börjat likna regionerna i närheten också mer likna Stockholms utveckling än vad man har sett tidigare. 

Under 2020 väntas sysselsättningen dock minska i Södermanland liksom i övriga regionen. Enligt Susanne Spector finns det en del tecken på att den här lågkonjunkturen kan bli mildare för regionen än tidigare nedgångar.

– Regionen är mindre omvärldsberoende än många andra. Det finns en industri, men jämfört med Norrland eller Småland står industrin för en mindre andel. Regionen har en större del av tjänstesektor så regionen påverkas lite mer av den inhemska efterfrågan, men där ser man också att man har stått emot den inhemska avmattningen bättre än andra regioner. 

Susanne Spector menar att konjunkturen i östra Mellansverige är robust eftersom näringslivet är diversifierat. 

– Man har både industrin, man har även tjänstesektorn, man har bygg, man har en diversifiering som gör att man har mindre svängningar. Men nu när både omvärlden och den inhemska efterfrågan går åt fel håll kommer det att bli lågkonjunktur även i östra Mellansverige under 2020.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!