Fler blir långtidsarbetslösa

Andelen långtidsarbetslösa i Sverige väntas öka kraftigt, konstaterar Arbetsförmedlingen (AF) i sin nya prognos och Sörmland är inget undantag.

Sörmland 11 december 2019 04:30

Samtidigt pekar AF på att nedskärningarna inom myndigheten slår hårt mot dem som står allra längst från arbetsmarknaden. Att andelen långtidsarbetslösa ökar i Sörmland beror på konjunkturavmattning, låg kompetens bland ungdomar och nyanlända samt att de statligt subventionerade anställningarna minskat i antal. Det konstaterar företagsrådgivaren Erik Karlsson på arbetsförmedlingen i Sörmland.

–  Drygt hälften av alla jobb i Sörmland som finns på platsbanken kräver en akademisk utbildning. Vi måste få människor att utbilda sig eller påbörja omställning tidigt för att inte fastna i arbetslöshet. Låg kompetens, avsaknad av gymnasieutbildning eller yrkesutbildning, är en grogrund för att bli långtidsarbetslös. Det är jätteviktigt att arbetsförmedling, kommun och utbildninginstanser samarbetar och är lyhörda för arbetsmarknadens förändringar och att man utbildar till den kompetens som efterfrågas.

Under de kommande två åren väntas sysselsättningen i Sverige öka med 45 000 personer, betydligt mindre än under de senaste åren. För Sörmland är prognosen en ökning med 1 600 personer samtidigt som arbetslösheten förväntas överstiga 10 procent. För hela landet väntas arbetslösheten ligga på 7,4 procent.

Arbetsförmedlingen gör bedömningen att Sverige kommer att nå den högsta nivån av långtidsarbetslösa sedan 1990-talet. Med långtidsarbetslöshet menas att ha varit utan jobb minst ett år. Långtidsarbetslösheten spås bli den allra största utmaningen framöver.

–  Vi har en paradox, sysselsättningen i länet ökar men också arbetslösheten. Anledningen är att det totalt finns fler personer i arbetskraften, det vill säga antal sysselsatta, plus de arbetslösa. Eftersom flera träder in i arbetskraften som inte har varit tillgängliga tidigare, det är stora ungdomskullar, nyanlända minus pensionsavgångar, så blir det en nettoökning på arbetskraften. Det finns fortfarande stora brister i dessa yrkesgrupper. De som finns tillgängliga, som skulle kunna öka sysselsättningen, har inte den rätta kompetensen, säger Erik Karlsson.

Sörmland är ett starkt industrifäste men också med starka kollektivyrken, såsom bygg- och omvårdnadsyrken. Tidigare var det inte svårt att få ett jobb med enbart gymnasieutbildning men i dagens läge är det inte lika lätt.

– Många som i dag som slutar skolan har inte godkänd gymnasietutbildning eller så saknar man en utbildning som stämmer överens med de lediga jobben som finns. Finns inte jobben där man bor måste man vara lyhörd och kunna flytta dit de finns. Och om det är viktigt att bo kvar måste man se vilka förutsättningar som finns för att ta sig in på arbetsmarknaden.

Enligt en undersökning, bland privata företag i Sörmland, har antalet företag med personalbrist inte minskat men företagen uppger att de inte har lika stort behov av att anställa som tidigare.

–  Sörmland har den lägsta efterfråganstakten bland företag. Det beror på att det finns ett starkt fäste för basindustrin och länet är hårt beroende av världsmarknaden. Globalt sett har världsmarknaden svalnat av men orosmolnen som vi såg i våras ligger kvar och vi har fortfarande samma världsmarknad. Till det har en instabil industrimarknad i Centraleuropa tillkommit. Därför planar många sörmländska företag ut i sin optimism, trots att de fortfarande har bra efterfrågan.

Andel och antal arbetslös

6,8 procent (359 000 personer) år 2019

7,2 procent (385 000 personer) år 2020

7,4 procent (398 000 personer) år 2021

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa