MSB: Viktigt med öppenhet i coronatider

Det är viktigt att myndigheterna lägger fakta på bordet under coronakrisen, till exempel om smittspridning. Det slår Myndigheten för samhällsskydd och beredskap fast och menar att ledorden är öppenhet och transparens.

Sörmland 2 maj 2020 07:05

– Frågor om liv och hälsa och att begränsa smittspridningen är givetvis det som är viktigast, men det gäller också att ta hänsyn till vilka konsekvenser en utbredd osäkerhet och oro kan få för andra delar av samhället.

Det säger Sam Carlsson, handläggare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB:s, operativa avdelning. Tillsammans med sina kollegor har han tagit fram en aktörsgemensam kommunikationsplan till stöd för myndigheter, regioner och kommuner under coronakrisen. Dokumentet är tänkt att ge vägledning till hur myndigheterna kan och bör kommunicera under pandemin. 

Ledorden i dokumentet är öppenhet och transparens:

"Saklig, korrekt och tillgänglig information underlättar för den enskilde och aktörer att fatta välinformerade beslut.
Transparens är avgörande för att behålla trovärdighet över tid”, står det bland annat.

Dessutom slås det fast att det är viktigt att aktörer och allmänhet vet hur risken för att smittas eller att smitta andra kan hanteras.

Sam Carlsson säger att det är viktigt att informationen är tillgänglig, men även att den är lättförståelig. Och inte minst – att myndigheterna är öppna med vad de vet.

– Man behöver vara transparent om man ska verka trovärdig. I det här ingår att tillgängliggöra underlag och att vara öppen med olika typer av statistik som kommer fram, säger Sam Carlsson.

Budskapet står i bjärt kontrast mot hur Region Sörmland och flera av de sörmländska kommunerna agerat när det gäller omfattningen av smittspridningen inom äldreomsorgen i länet. Som tidningens granskning visat har regionen och kommunerna på ett samordnat vis motarbetat allmänhetens rätt till insyn, genom att aktivt hålla inne med beslut, radera i allmänna handlingar och ge tvivelaktiga motiveringar till att offentlig information ska hemlighållas.

Sam Carlsson på MSB vill inte recensera hur kommunerna och regionen i Sörmland har skött sig när det kommer till transparensen vid utlämning av allmänna handlingar. Han är noga med att betona att MSB:s strategi, även om den distribueras till alla berörda aktörer, bara ska fungera som ett kommunikationsstöd.

– Den som äger frågan är också den som beslutar om den. Jag ska inte uttala mig om hur de valt att göra, säger han till tidningen. 

Vet du mer? Så här gör du för att tipsa oss!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa