Extrajobb för ungdomar: Ge äldre guldkant

Promenadsällskap, högläsning, fika och samtal. Det föreslås i ett generationsutbyte som kan ge ungdomar jobb och äldre guldkant.

Ingmarie Zallin på Kristinagården gillar förslaget. "Min gubbe kommer hit nästan varje dag – utom på helger, så då vore det jättebra med ungdomar. Och det finns många äldre som är mer ensamma än jag."

Ingmarie Zallin på Kristinagården gillar förslaget. "Min gubbe kommer hit nästan varje dag – utom på helger, så då vore det jättebra med ungdomar. Och det finns många äldre som är mer ensamma än jag."

Foto: Åsa Wallin

Strängnäs kommun2019-10-08 15:25

Nyligen skrev tidningen om Socialstyrelsens enkät bland landets särskilda boenden, där det framkom att många känner sig ensamma och också önskar fler trivsamma aktiviteter.

Nu står det klart att socialnämnden föreslår att beslutsfattarna säger ja till ett pilotprojekt med konceptet Ung omsorg. 

Det skulle innebära att Hammargården, Isabellagården, Kristinagården, Mariagården, Riagården och Thomasgården på helgerna får besök av ett 50-tal skolungdomar på 13–15 år. 

Besöken skulle delas upp på fyra–åtta ungdomar per pass, två–tre timmar per helg, då de exempelvis kan vara promenadsällskap, läsa högt, spela spel, fika och samtala. 

Socialnämndens ordförande Bodil Mellgren (S) konstaterar att det en enig nämnd på septembermötet ställde sig bakom förslaget:

– Det här känns jättekul. Samtidigt är det viktigt att poängtera att ungdomarna inte går in för att ersätta personalen och att de inte ska göra några omvårdnadsinsatser. Det här är för att ge de äldre en extra guldkant och för att väcka intresse för eventuellt framtida jobb. 

Bakom konceptet står Ung omsorg, ett flerfaldigt prisat företag som grundades av två studenter 2007, just i syfte att ge äldre mer sällskap, skapa meningsfulla extrajobb för unga och göra äldreomsorgen mer attraktiv som arbetsplats. 

Enligt Ung omsorg, som har kontrakt med flera andra kommuner, är ett vanligt upplägg att ett ungdomsteam besöker sitt äldreboende en gång per helg. Besöken kan också förlängas inom timpotten, för exempelvis utflykter under lov och högtider.

Nu vill socialnämnden att kommunstyrelsen beviljar 744 700 kronor plus moms för det första årets pilotprojekt, som kan förlängas i tre år om allt faller väl ut.

"Syftet är att de äldre trots sina funktionsbegränsningar ska kunna ha en aktiv fritid och att skapa möten mellan den yngre och den äldre generationen, men också att öka intresset för Strängnäs kommun som arbetsgivare för framtida potentiella medarbetare i regionen", motiverar nämnden sin begäran.

Kommunstyrelsen väntas fatta beslut om Ung omsorg på sitt möte den 27 november, sedan ska frågan vidare till kommunfullmäktige. 

Om det blir ja väntar informationsbesök i skolorna, rekrytering av deltagare och ledare samt utbildning i såväl teori som praktisk rullstolsträning för ungdomarna – sedan kan de börja besöka kommunens särskilda boenden.

Sictoniagården ingår inte, eftersom det inte går helgbussar till Vansö.

"De kan gärna ge oss lite guldkant med ungdomar, med tanke på våra låga pensioner", säger Ingmarie Zallin på Kristinagården. Både hon och undersköterskan Mirta Vasques gillar förslaget om Ung omsorg.
"De kan gärna ge oss lite guldkant med ungdomar, med tanke på våra låga pensioner", säger Ingmarie Zallin på Kristinagården. Både hon och undersköterskan Mirta Vasques gillar förslaget om Ung omsorg.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!