Kommunen spred känslig personalinformation

Kommunanställdas lön, personnummer och facktillhörighet mejlades ut av misstag – till Strengnäs Tidning.

Foto: Åsa Wallin

Strängnäs kommun2019-09-25 15:54

Strängnäs

I början av augusti mejlade kommunen av misstag ut en bilaga till ett beslut som Strängnäs Tidning bett att få ta del av.

I bilagan fanns namn, personnummer, lön och facktillhörighet för 49 medarbetare.

Bilagan var inte sekretessprövad och "i vart fall ett antal personnummer till socialtjänstens medarbetare borde ha sekretessbelagts", konstaterar kanslichef Jennie Enström nu i en rapport till kommunstyrelsen.

Berörda personer har informerats om händelsen.

Offentlighets- och sekretesslagen trädde i kraft 2009 och reglerar exempelvis myndigheters hantering av handlingar, tystnadsplikt och sekretess kontra offentlighet.
Offentlighets- och sekretesslagen trädde i kraft 2009 och reglerar exempelvis myndigheters hantering av handlingar, tystnadsplikt och sekretess kontra offentlighet.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!