Nu kan det bli dyrt att sortera soporna fel

En orange lapp på din soptunna är en varning. Sorterar du inte bättre till nästa gång blir lappen röd och det kostar 200 kronor.

Strängnäs kommun 30 september 2019 09:00

Från och med den 1 oktober gör Sevab förändringar för att få kommunens invånare att sortera bättre. 

– Vi vill att inget återvinningsbart material ska gå förlorat till förbränning på grund av att man har sorterat fel, säger återvinningschef, Vesa Hiltula.

Många sorterar rätt, men mycket av hushållsavfallet, exempelvis mat och förpackningar, hamnar fel och går till förbränning. I en genomsnittlig påse är bara drygt 30 procent rätt sorterat har Sevab räknat ut.

Villaägare som slarvar med sin färgsortering kommer att bli påminda med en orange lapp på soptunnan om att de behöver bättra sig till nästa tömning.

– Om det inte blir någon bättring får fastighetsägaren en röd lapp och en miljöavgift på 200 kronor. Men vi kommer också att prata med ägaren för att höra om man vill fortsätta med sin sortering eller om man vill klassa om sig till att ha osorterat med en dyrare avgift. Men det är feedbacken som är det viktiga, inte att vi ska ha mer pengar. Vi vill att man ska sortera rätt, säger Vesa Hiltula.

På återvinningscentralerna blir det inte längre möjligt att slänga hela säckar med avfall i containrarna. Avfallet måste tömmas och sorteras i rätt. För att återvinna ännu mer byter containern brännbart namn till ej återvinningsbart och nya containrar kommer att finnas för platsförpackningar och plastmöbler.

– I dag slängs för mycket återvinningsbara material, som textilier och plast, i brännbart trots att de hade kunnat sorterats ut och återvinnas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa