Större fartyg förbryllade Strängnäsbor

En stor lastbåt med namnet Ida H låg under uppskattningsvis sju timmar för ankar utanför Eldsundsviken. Läsare hörde av sig till tidningen och undrade vad som försiggick.

Strax öster om Strängnäsbron låg Ida H för ankar under sex–sju timmar på torsdagen.

Strax öster om Strängnäsbron låg Ida H för ankar under sex–sju timmar på torsdagen.

Foto: Håkan Lagerqvist

Strängnäs kommun2019-11-01 15:59

Det var strax efter lunch i torsdags som den 76 meter långa och 12 meter breda lastfartyget stannade till mitt emellan Tosterö och Eldsundsviken, bara några kilometer väster om Strängnäs.

– Det är inget ovanligt att båtar ligger still en lång stund i väntan på att få lossa eller lasta, säger Mattias Hansson, ledningscentralsbefäl på Kustbevakingen.

Ida H har levererat spannmål till Lantmännen i Gorsingeholm, men det ska ha skett för 14 dagar sedan.

Då passerade fartyget Tosteröbron. Samma sak hände mitt på dagen den 31 oktober.

– Jag såg den stora båten i samband med bro öppningen, berättar Göran Swensson på kommunens teknik- och servicekontor som dock inte kände till att Ida H senare stannat några kilometer väster om staden.

Mattias Hansson:

– Just den 31 oktober genomfördes en nykterhetskontroll på Ida H. Resultatet var utan anmärkning.

– Och vi har inga indikationer på att något särskilt skulle ha hänt med båten.

När tidningen pratar med Mattias Hansson på fredageftermiddagen säger han:

– Just nu kan jag se att Ida H är på väg österut, mot Södertäljehållet.

Karta: Strängnäsbron
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!