Tre av fem känner sig ensamma på äldreboendet

Personalen inom äldreomsorgen är omtyckt, men många äldre känner sig ensamma. Nu flaggas för miljontillskott till äldreomsorgen.

Strängnäs kommun 7 oktober 2019 06:12

Tre av fem personer på äldreboendena i kommunen känner sig ensamma, ibland eller ofta. Det är fler än bland de äldre som bor hemma och har hemtjänst. Där är drygt varannan ensam.

Det framgår av Socialstyrelsens färska enkät till, och om, personer på särskilda boenden och hemmaboende med hemtjänst.

För Strängnäs kommuns del innehåller enkäten, trots larmet om ensamhet, till merparten glädjande läsning, tycker socialnämndens ordförande Bodil Mellgren (S):

– Jag är sammanfattningsvis jättenöjd med resultatet. Bemötandedelen, oavsett om det är inom särskilda boenden eller hemtjänsten, är en grundpelare inom omsorgen och förtroendet för personalen ligger otroligt högt. Brukarna upplever att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål och att de kommer på avtalad tid. Sedan finns det självklart saker vi måste jobba med.

Som?

– Framför allt upplevelsen av trygghet, vilket oroar mig med båda boendeformerna. Man kan uppleva sig väldigt ensam, fast man bor på ett äldreboende. 

Vad beror det på?

– Här är det oerhört viktigt att förstå att de boende många gånger är multisjuka och dementa. Det är inte som gammelvärldens ålderdomshem, där man hade ungefär jämförbara behov och satt och pratade och spelade spel, som på dagens trygghetsboenden. Här måste vi tänka till när vi skapar framtida boendeformer, så att vi möter olika behov.

Hur ska ni minska ensamheten, i dessa tajta budgettider?

–  Det är roligt att kunna säga att vi, i budgeten för 2020, föreslås få ytterligare fyra miljoner kronor till äldreomsorgen. Mer pengar betyder mer personal, säger Bodil Mellgren – som samtidigt flaggar för brist på utbildad personal.

– Det är inte bara att stoppa in pengar, det måste också finnas händer och fötter som kan utföra arbetet med kvalitet. 

Gemensamma aktiviteter och ökade möjligheter att få komma utomhus är andra områden hon lyfter som viktiga frågor att jobba vidare med – och som fått sämre betyg i enkäten.

Sven Olof Ersmarker, ordförande i Strängnäs SPF, hade på fredagen inte tagit del av enkätsvaren från Strängnäs, men refererar till den enkät SPF låtit göra inom hemtjänsten i Strängnäs, Mariefred och Stallarholmen.

– De allra flesta är väldigt nöjda med den hjälp de får. Samtidigt är de väldigt bekymrade över personalens välbefinnande. Personalen är stressad. De gör vad de ska, men allt läggs på det praktiska planet – inget görs för att motverka ensamheten. Det personliga planet ryms inte i dag. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa