Välfärdsutmaningar på kommundirektörens bord

Lars Ekström, kommunens högsta chef, vill fokusera på arbetsmiljö och värdegrund när framtidsfrågorna ska avgöras.

Strängnäs kommun 9 oktober 2019 06:22

Den 22 oktober är det ett år sedan Lars Ekström blev tillförordnad kommundirektör i Strängnäs. Tre veckor tidigare hade den tidigare direktören fått gå på dagen. Ett nytt slags ledarskap efterfrågades för att kunna tackla kommunens stora framtidsfrågor.

Strängnäs kommun blir "hemma" för allt fler. Stora investeringar är nödvändiga för att förse befintliga och nya invånare med exempelvis skolor och äldreboenden. Samtidigt råder brist på personal inom flera områden i offentlig sektor. Och det finns en ekonomisk verklighet att förhålla sig till. Utmaningen består, kort sammanfattat, i att kunna leverera välfärdstjänster till en växande befolkning.

Att ta till vara på kompetens är avgörande, säger Lars Ekström, inte minst hos nyanlända. Digitaliseringen är också en viktig hjälp, tror han:

–  Kan man exempelvis boka sin båtplats på nätet i stället för att kontakta en person på kommunen, så blir vi mer effektiva. Även inom omsorgen finns digitala hjälpmedel, sensorer och kameror bland annat, som kan frigöra tid som gör att vi i slutändan har råd med "händerna och fötterna" i verksamheterna.

Under försommaren fick Lars Ekström frågan från kommunstyrelsens ordförande, Jacob Högfeldt (M), om han ville ha jobbet som kommunens högsta tjänsteman. Den 18 juni tillträdde han officiellt.

Knappt tre månader senare sa kommunens socialchef, Agneta von Schoting, upp sig. Brist på stöd från tjänstemännen var anledningen, berättade hon för tidningen, och hon sa även att hon ansåg att kommundirektören inte förstod socialchefens roll och behov av uppbackning.

– Jag tar alltid till mig av kritik. Vi ska se till att det blir bättre riggat för nästa chef, säger Lars Ekström.

Arbetsmiljö- och värdegrundsfrågor är något han återkommer till. Sjuktalen är på väg i rätt riktning och det är, enligt Lars Ekström, avgörande att personalen mår bra.

– Vi finns för kommunens invånare och vi ska leverera bra tjänster. Verksamheterna måste få jobba på, det är inte effektivt att behöva kalla in vikarier.

Att vara tillförordnad kommundirektör är en sak, konstaterar Ekström, ordinarie en annan. Det är mycket att sätta sig in i, även för den som tillfälligt haft direktörshatten på sig. Till våren är hans målsättning att komma ut mer, till alla de arbetsplatser som är Strängnäs kommun.

– Det känns viktigt att vara synlig. Det är ju där ute det händer, och det är därför jag går till jobbet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa