Inglasade balkonger på nya Båthuset på P10 får nobben

Bostadsrättföreningen Båthuset på gamla P10-området vill glasa in över 40 balkonger och altaner. Men bygglov medges inte. "Vi kommer att överklaga", säger Hans Lundin från föreningen.

Strängnäs 16 maj 2022 06:43

Tidningen har tidigare skrivit om bostadsrättsföreningen Båthuset på Eldsundsstråket 9 intill Campusområdet, gamla P10. I januari var det inflyttning i de nära 50 nybyggda lägenheterna nära Mälaren. De högst upp i huset har takterrasser, de andra balkonger eller uteplatser.

Nu har bostadsrättsföreningen Båthuset ansökt om bygglov för att få glasa in över 40 balkonger och altaner. Men miljö- och samhällsbyggnadsnämnden säger nej.

Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljövård. Enligt detaljplanen har fastigheten Eldsund 6:19, som är berörd, en bestämmelse som styr hur byggnaden får se ut. Det som gäller är att dess karaktärsdrag ska ansluta till bebyggelse inom det före detta kasernområdet. Enligt gestaltningsprogrammet som hör till detaljplanen står det att balkonger inte får glasas in.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att inglasade balkonger och altaner på byggnaden skulle påverka riksintresseområdet för kulturmiljön negativt. Eftersom åtgärderna inte uppfyller kraven i plan- och bygglagen, och inte kan betraktas som en liten avvikelse, avslås bygglov, står det i protokollet från nämndens sammanträde.

Men bostadsrättföreningen kommer att överklaga beslutet.

– Vi är en grupp som har jobbat med det här ett tag och vi har en annan tolkning av detaljplanen. Det står att nya hus ska harmoniera med andra byggnader, det står inte att det ska harmoniera med andra bostadshus. På Campusområdet finns Thomasgymnasiet som har inglasningar, säger Hans Lundin från bostadsrättsföreningen Båthuset.

Det finns inglasade entréer och loftgångar inne på den gamla kaserngården. Hans Lundin säger vidare att Båthusets bostadsrätter ligger i utkanten av det gamla kasernområdet.

– Det är inga av våra fasader som kommunicerar med andra byggnader. Vi frontar nya norra staden.

Hans Lundin tror att bostadsrättsföreningen kommer att få sina inglasade balkonger och altaner.

– Jag är ganska övertygad om att vi kommer att få dem. Det blev en lite krånglig väg bara. Vi kommer inte att ge oss, säger han.

Hans Lundin trivs med sin nya bostad nära Mälaren i Eldsund:

– Jag är fantastiskt nöjd med mitt boende här. Nu kommer det att byggas mycket runt omkring, det är jättetrevligt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Norra staden

Här ska nya staden växa fram – nu kan du tycka till och påverka ✓Planen: 170 nya bostäder och p-hus

Här ska nya staden växa fram – nu kan du tycka till och påverka ✓Planen: 170 nya bostäder och p-hus

Gammalt kasernhus blir hyresettor och tvåor – häng med och kika in: "Högt i tak ger en härlig atmosfär"

Gammalt kasernhus blir hyresettor och tvåor – häng med och kika in: "Högt i tak ger en härlig atmosfär"

Lägenheter och radhus närmast på tur för Kilen Eldsundsviken – 2 500 bostäder totalt

Lägenheter och radhus närmast på tur för Kilen Eldsundsviken – 2 500 bostäder totalt

Skitvatten från nybyggda huset rann rakt ut i Mälaren – Sevabs nät var inte klart för start: "Avloppet är fuskbyggt"

Skitvatten från nybyggda huset rann rakt ut i Mälaren – Sevabs nät var inte klart för start: "Avloppet är fuskbyggt"

Så ser nya lägenheterna i Båthuset ut – Pia och maken flyttar "hem" till P10: "Vi har båda jobbat här"

Så ser nya lägenheterna i Båthuset ut – Pia och maken flyttar "hem" till P10: "Vi har båda jobbat här"
Visa fler
Läs mer!

Insändare: Oklara grunder vid beslut om badhus i Larslunda

Oklara grunder vid beslut om badhus i Larslunda

Här kan 150 bostäder byggas ✓Höghus upp till åtta våningar ✓Centrumverksamheter

Här kan 150 bostäder byggas ✓Höghus upp till åtta våningar ✓Centrumverksamheter

Insändare: För höga hus hör inte hemma i centrala Strängnäs

För höga hus hör inte hemma i centrala Strängnäs

Insändare: Många fula hus i Strängnäs

Många fula hus i Strängnäs

Inget flyktingboende i Leif-Ivan Karlssons företagsby – bygglovschefen: "Det är en industritomt"

Inget flyktingboende i Leif-Ivan Karlssons företagsby – bygglovschefen: "Det är en industritomt"
Visa fler