Inglasade balkonger på nya Båthuset på P10 får nobben

Bostadsrättföreningen Båthuset på gamla P10-området vill glasa in över 40 balkonger och altaner. Men bygglov medges inte. "Vi kommer att överklaga", säger Hans Lundin från föreningen.

Strängnäs 16 maj 2022 06:43

Tidningen har tidigare skrivit om bostadsrättsföreningen Båthuset på Eldsundsstråket 9 intill Campusområdet, gamla P10. I januari var det inflyttning i de nära 50 nybyggda lägenheterna nära Mälaren. De högst upp i huset har takterrasser, de andra balkonger eller uteplatser.

Nu har bostadsrättsföreningen Båthuset ansökt om bygglov för att få glasa in över 40 balkonger och altaner. Men miljö- och samhällsbyggnadsnämnden säger nej.

Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljövård. Enligt detaljplanen har fastigheten Eldsund 6:19, som är berörd, en bestämmelse som styr hur byggnaden får se ut. Det som gäller är att dess karaktärsdrag ska ansluta till bebyggelse inom det före detta kasernområdet. Enligt gestaltningsprogrammet som hör till detaljplanen står det att balkonger inte får glasas in.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att inglasade balkonger och altaner på byggnaden skulle påverka riksintresseområdet för kulturmiljön negativt. Eftersom åtgärderna inte uppfyller kraven i plan- och bygglagen, och inte kan betraktas som en liten avvikelse, avslås bygglov, står det i protokollet från nämndens sammanträde.

Men bostadsrättföreningen kommer att överklaga beslutet.

– Vi är en grupp som har jobbat med det här ett tag och vi har en annan tolkning av detaljplanen. Det står att nya hus ska harmoniera med andra byggnader, det står inte att det ska harmoniera med andra bostadshus. På Campusområdet finns Thomasgymnasiet som har inglasningar, säger Hans Lundin från bostadsrättsföreningen Båthuset.

undefined
Ansökan om bygglov omfattar 43 altaner och balkonger.

Det finns inglasade entréer och loftgångar inne på den gamla kaserngården. Hans Lundin säger vidare att Båthusets bostadsrätter ligger i utkanten av det gamla kasernområdet.

– Det är inga av våra fasader som kommunicerar med andra byggnader. Vi frontar nya norra staden.

Hans Lundin tror att bostadsrättsföreningen kommer att få sina inglasade balkonger och altaner.

– Jag är ganska övertygad om att vi kommer att få dem. Det blev en lite krånglig väg bara. Vi kommer inte att ge oss, säger han.

Hans Lundin trivs med sin nya bostad nära Mälaren i Eldsund:

– Jag är fantastiskt nöjd med mitt boende här. Nu kommer det att byggas mycket runt omkring, det är jättetrevligt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Norra staden

Planterade tallar möter besökare i Norra staden – Peter Kavén om industriområdet: "Läget är fantastiskt, nu ser det också jättefint ut"

Planterade tallar möter besökare i Norra staden – Peter Kavén om industriområdet: "Läget är fantastiskt, nu ser det också jättefint ut"
Läs mer!

Trots politiskt käbbel – Bengt, 85, fortfarande gisslan i vägföreningen: "Kommunen är kinkig och avog"

Trots politiskt käbbel – Bengt, 85, fortfarande gisslan i vägföreningen: "Kommunen är kinkig och avog"

Fårstigen, förvirrande eller väl valt – åsikterna går isär inför namnsättning på Larslunda

Fårstigen, förvirrande eller väl valt – åsikterna går isär inför namnsättning på Larslunda
Visa fler
Ämnen du kan följa