Information om tumör postades till fel person

Mälarsjukhuset bröt en patients sekretess när en annan fick hans sjukintyg med information om tumörer i lungorna. Datainspektionen kan komma att kopplas in.

Mälarsjukhuset skickade ett sjukintyg till fel person. Saken har rapporterats internt, och Datainspektionen kan komma att kopplas in.

Mälarsjukhuset skickade ett sjukintyg till fel person. Saken har rapporterats internt, och Datainspektionen kan komma att kopplas in.

Foto: Gustav Butlex

Strängnäs2019-10-26 20:05

En Strängnäsbo med hälsoproblem fick nyligen post från Mälarsjukhuset. Han väntade brevet och öppnade det, i tron om att han skulle få ta del av resultat från prover han lämnat.

– Någon vecka tidigare hade en läkare börjat prata om en misstanke om en tumör. När jag nu läste om metastaser i lungorna så blev jag förstås rädd, berättar han.

Men rädslan utbyttes snart mot förvirring. Det var ett läkarintyg för sjukskrivning han höll i sitt hand, och han skulle ju inte vara sjukskriven. Ett annat yrke än det han själv är verksam inom beskrevs i intyget. Och personnumret var inte hans.

– Jag insåg att det inte är mig det gäller, konstaterar Strängnäsbon.

Han kontaktade mottagningen som han själv haft att göra med och berättade om brevet. Den mänskliga faktorn, fick han som förklaring till det felpostade intyget. I måndags skickade han tillbaka det till Mälarsjukhuset.

– Jag har inte tänkt så mycket på att någon annan kanske har fått mina papper. Främst undrar jag om jag också ska få ett liknande besked, att de bara förväxlat våra papper, säger Strängnäsbon.

Ann-Katrin Hansson, verksamhetschef för infektions- och lungkliniken där bland annat diagnostiskt centrum ingår, säger att det inte ska ha skett någon förväxling utan att det är ett enskilt dokument som har skickats fel.

– Det är ett misstag som har begåtts och det är vi självklart ledsna för. Det är beklagligt, säger hon.

Hon berättar att en intern avvikelserapport har gjorts, och att händelsen ska analyseras.

– Vi vet att det har begåtts ett fel men vi behöver gå in och titta i ärendet noggrannare för att se hur det kunde hända och om det är något vi behöver åtgärda. Vi kommer även att titta på GDPR, om vi behöver göra något ytterligare. Vi har ju brutit sekretessen när vi skickat en persons personnummer till en annan, säger Ann-Katrin Hansson.

Att skicka personuppgifter till obehöriga är en personuppgiftsincident enligt dataförordningen GDPR. Om det är troligt att incidenten kommer att medföra en risk för de berörda måste saken anmälas till Datainspektionen, framgår av myndighetens hemsida.

Enligt Ann-Katrin Hansson har sjukhuset informerat personen som sjukintyget skulle ha postats till, en man i Eskilstuna. Tidningen har sökt men inte lyckats nå mannen för en kommentar.

Karta: Mälarsjukhuset
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!