Eskilstuna-Kuriren förminskar Earth hours betydelse

Earth hour är naturligtvis inte en energisparkampanj, utan en symbolhandling för att uppmärksamma en av vår tids största ödesfrågor, skriver Eskilstuna kommuns fastighets- och miljödirektör Kristina Birath.

Earth hour är naturligtvis inte en energisparkampanj, utan en symbolhandling för att uppmärksamma en av vår tids största ödesfrågor, skriver Eskilstuna kommuns fastighets- och miljödirektör Kristina Birath.

Foto: Markus Schreiber

Replik2024-04-04 05:02
Det här är en replik. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på ledare: Meningslöst att släcka ned Sörmland

Lördagen den 23 mars, en dag då människor, organisationer, företag och myndigheter gemensamt över hela världen manifesterar genom Earth hour för att belysa klimatkrisen väljer Eskilstuna-Kuriren att förminska manifestationens betydelse, eller ”charaden” som ledarskribenten uttrycker det. 

Earth hour är naturligtvis inte en energisparkampanj, utan en symbolhandling för att uppmärksamma en av vår tids största ödesfrågor. Manifestationen skulle kunna genomföras på många andra sätt än att ”släcka för klimatet”, men som kommun väljer vi att följa Världsnaturfondens upprop. Eskilstuna kommun deltar i manifestationen, precis som vi väljer att delta i andra manifestationer för att exempelvis uppmärksamma jämställdhetsfrågor, mäns våld mot kvinnor och andra viktiga områden som är avgörande för ett demokratiskt samhälle.

Ledarskribenten menar även att kommunerna borde lyfta fram vad de konkret gör för att minska sina utsläpp. Det var precis det vi gjorde samma vecka, och dit var även Eskilstuna-Kuriren inbjuden. Tillsammans med Mälardalens universitet genomfördes en konferens med över 150 deltagare där många av Eskilstunas företag och organisationer berättade om sina viktiga klimatprojekt. För kommunens del handlar det om energieffektivisering i byggnader och i köken, solceller på taken, övergång till elfordon som både sparar pengar och arbetstid, för att nämna några exempel.

I Eskilstuna arbetar företag, organisationer, myndigheter, civilsamhälle sida vid sida för att bidra till att minska vår klimatpåverkan. Över 70 företag, bland dem Sörmlands Media, har ställt sig bakom målet om klimatpositiva Eskilstuna 2045. Att delta i en manifestation för att uppmärksamma klimatkrisen är ingen motsats till att ta ansvar. Kanske vill Eskilstuna-Kuriren delta nästa år genom att både belysa och granska det arbete som så många aktörer i Eskilstuna bidrar med för att minska koldioxidutsläppen.

Kristina Birath
Fastighets- och miljödirektör, Eskilstuna kommun

______________________________________________________________________________________________________________
Svar direkt

En kommun bör avstå från symbolhandlingar i allmänhet och i synnerhet sådana som Earth hour, vilka kan leda till att problemen man vill uppmärksamma riskerar att förvärras – om än tillfälligt. Det gör nyttan med denna symbolhandling mer än tveksam. Att det är Världsnaturfonden som uppmanar att släcka ned gör inte handlingen mer behjärtansvärd. 

Liknande symbolhandlingar skulle exempelvis kunna vara att ge män en extra bonus i lönekuvertet för att uppmärksamma bristen på jämlikhet. Eller att kommunen vägrade att ta emot samtal från utsatta kvinnor under en dag för att peka på problemet med mäns våld mot kvinnor. 

Det vettiga alternativet är att Eskilstuna kommun slutar med symbolhandlingar och gör skillnad på riktigt.

Att kommunen aktivt arbetar för att minska sitt och kommuninvånarnas klimatavtryck varje dag. Att den ser till att alla anställda får lika lön för lika arbete och att den arbetar för att socialtjänsten blir bäst i Sverige på att motverka mäns våld mot kvinnor. Det är då man gör verklig skillnad.

Kristina Biraths exempel ovan hur kommunen arbetar för att minska klimatpåverkan är en bra början. 

/Ledarredaktionen