Mindre pengar till friskolan är inte bra skolpolitik

Replik 11 april 2022 20:45
Det här är en replik. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ledarsidan menar i en text 8 april att riksdagen har en chans i vår att rösta för en bättre och mer rättvis skola. Det görs möjligt genom de förslag regeringen lagt fram om skolpeng och skolval.

Det är en sällsynt hyllning och en okritisk framställning av regeringens förslag som nog enbart regeringen själv hade kunnat författa.

Sanningen är den att förslaget om sänkt skolpeng för fristående skolor är illa genomarbetat och helt saknar konsekvensanalys. Länge ville regeringen inte redogöra för hur stor sänkningen av de fristående skolornas ersättning skulle bli. 

 

Det har senare framkommit att det rör sig om mellan 8,5 och 10 procent – det ska ställas mot den genomsnittliga vinstmarginalen i fristående skolor som är 3,5 procent. Regeringen verkar inte vilja tala öppet om de effekter det får för friskolor vilket kan bero på att fler då skulle förstå vidden av förslaget. Notera också att förslaget drabbar alla friskolor, stiftelsedrivna, lärarkooperativ, föreningar såväl som aktiebolag. 

Ledarsidan skriver att kommunala skolor måste få ersättning för den beredskap de upprätthåller för elever som plötsligt börjar i skolan. Om det finns en sådan kostnad, vilket andra utredningar visat att det inte finns, så ligger den på kommunen – inte på den enskilda kommunala skolan. Det är alltså kommunen som i så fall ådrar sig ökade kostnader för beredskapen inte den enskilda skolan. 

 

Att vilja rätta till orättvisor är naturligt och mänskligt. Men då bör man rimligtvis först ta reda på om de överhuvudtaget finns och i vilken omfattning. Detta har regeringen inte bemödat sig att ta reda på utan lutar sig mot ett teoretiskt räkneexempel, utan förankring i verkligheten. 

Ledarsidan berömmer också regeringen för sina förslag om att slopa kö till populära friskolor. Men det är bara en av flera begränsningar regeringen vill se av de tillåtna urvalsgrunderna. Sammantager gör dessa saltomortaler det tydligt att regeringen vill ta bort fokus från det som är skolans verkliga problem.

 

En liberal ledarsida bör ha förmåga att genomskåda det. 

 

Ulla Hamilton
Friskolornas riksförbund


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa