Politiker måste kunna utmana lagstiftningen

Replik2023-07-28 15:34
Det här är en replik. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Trygghetsfrågorna är en av frågorna som prioriteras högst av Moderaterna. Tillsammans med Socialdemokraterna satsar vi i Eskilstuna stora resurser på förebyggande arbete och arbetar även aktivt i samverkan med andra myndigheter. 

Frågan om att drogtesta kommunens anställda har varit uppe för diskussion tidigare, både internt inom partiet och inom majoriteten i Eskilstuna. En fråga som också har diskuterats är drogtester av gymnasieelever för att både förebygga och fånga upp elever tidigt. Vi har tydliga mätvärden i avloppsvattnet som visar att droganvändandet är väldigt högt i vår stad och då ska vi som arbetsgivare vara en aktiv part i arbetet mot narkotika. 

Flera företag drogtestar sina anställda vilket vi ser positivt på och vi kan se att fler och fler företag följer efter. 

Rapporter visar att drygt var tjugonde drogtest som tas på företag är positivt och oftast är det då kokain. Däremot har kommuner svårt att kunna arbeta lika effektivt med drogtester som många andra arbetsgivare på grund av lagstiftningen. Det är riktigt anmärkningsvärt att säga att man bör avstå drogtester på grund av att det kostar pengar. Det som narkotika och allt som det medför kostar samhället är gigantiska summor. Flera myndigheter som polisen och sjukvården belastas enormt av gängkriminaliteten och skjutningar som allt grundas i narkotika. En annan viktig aspekt, kanske den allra viktigaste i det här, är att det finns ett mänskligt lidande som inte går att värdera i pengar, vilket påverkar alla i samhället på ett eller annat sätt. 

Om politiken på riktigt vill visa på allvar i arbetet mot gängkriminaliteten måste vi få stopp på det som föder kriminaliteten i vårt samhälle – narkotikan. Det handlar om förebyggande arbete och lagstiftande åtgärder. Men framför allt handlar det om att varje medborgare som möter en av kommunens alla anställda ska veta att arbetsgivaren tar sitt ansvar och gör vad vi kan för att motverka att personal är påverkad av narkotika under arbetstid. Medborgarna ska veta att kommunen tar det på stort allvar om en medarbetare brukar narkotika. 

Politik handlar om att driva frågor och ligga i framkant och kunna utmana lagstiftningen när den inte hänger med i utvecklingen av samhället. Vi ser gärna att lagstiftaren öppnar för arbetsgivare inom det offentliga för att kunna ställa tydligare krav på sina anställda.

Jari Puustinen
Kommunalråd (M) Eskilstuna

_____________________________

Svar direkt:

Det går både att hålla med om att narkotika är ett allvarligt samhällsproblem och tycka att allmänt drogtestande av kommunens personal är en riktigt dålig och dyr idé. Att som Jari Puustinen framföra svepande argument och hänvisa till undersökningar utan källor inger inte förtroende. En klar majoritet av befolkningen använder inte narkotika. Vill man minska användandet finns därför betydligt bättre metoder som inte innefattar meningslösa tester på flertalet av kommunens anställda. Allmänna drogtester på kommunens samtliga anställda är dessutom förbjudet enligt grundlag. Men det är uppenbarligen inget som Jari Puustinen tar hänsyn till i sin strävan att framföra sin plakatpolitik. 

Emma Wange
Politisk redaktör