Strängnäs kommun duckar inte besvärliga frågor

Det nya badhuset och den nya idrottshalllen ska byggas på Larslunda IP.
Det nya badhuset och den nya idrottshalllen ska byggas på Larslunda IP.

Replik 6 september 2023 17:55
Det här är en replik. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nej, det är inte lätt att bygga en simhall. Därför har Strängnäs kommun anlitat ett företag som har både erfarenhet och expertis inom alla områden som rör just sportanläggningar. De upphandlades genom en offentlig upphandling där kraven var höga på dessa delar. We Group har sedan dess väglett oss genom alla olika delar som krävs för att komma dit vi är i dag. Samarbetet mellan We Group inklusive Mille Örnmark och Strängnäs kommun startade under våren 2020 och fungerar väl, vi har i Strängnäs inte haft någon anledning att misstro deras samlade kompetens kring att bygga sim-och idrottshallar. Att avbryta ett ingånget avtal med en upphandlad part utan att några brister i deras utförda arbete påvisats är inte ett alternativ. Det kan inte heller anses vara ett ansvarsfullt handhavande av skattemedel. 

Att projektet ökat i ekonomisk omfattning beror på två faktorer, konjunkturläget och politiska prioriteringar utifrån de behov som en kommun i tillväxt har. Strängnäs kommun har behov av två fullstora planer i sporthallen, extra ytor i simhall, en extra rehabbassäng som några exempel. Detta är inte gratis, men det är en satsning på framtiden för att våra invånare ska ha tillgång till tillräcklig service framöver. Vi har gemensamt hanterat kommunens ekonomi ansvarsfullt och därmed stärkt våra möjligheter att ge ett starkt föreningsliv efterlängtade förutsättningar att fortsätta växa. 

Som politiker och tjänstepersoner på kommunen är vi vana att bli granskade, inget konstigt med det. Men att rena felaktigheter påstås om det arbete vi utför är svårt att inte bemöta, vi hade gärna blivit tillfrågade och kunnat ge fakta om det som beskrivs i ledaren (31/8). Här hos oss är det ingen som duckar besvärliga frågor, ni är mer än välkomna att fråga oss så ska vi ge information. 

 

Jacob Högfeldt
Kommunstyrelsens ordförande (M)

Christine Blomqvist Gyllby
Ordförande i teknik och fritidsnämnden (M)

Erik Granbeck
Byggprojektledare teknik- och servicekontoret

Anna Werner
Kontorschef teknik- och servicekontoret

Lars Ekström
Kommundirektör

_____________________________
Svar direkt

Vilka felaktigheter finns i den ledare som väckt sådant raseri i Strängnäs kommunhus? I repliken ges inte något exempel. Det som skiljer texterna åt är synen på företaget We Group. I ledaren ställs frågor om företagets kompetens och det faktum att andra kommuner har valt att säga upp avtalen med det. 

Strängnäs kommun säger sig dock ha fullt förtroende för We Group. Något annat har heller inte påståtts i ledaren. 

I repliken ges dock inget klart svar på varför arbetet, under We Groups ledning, fördyrats med 50 procent. Eftersom kommunen hemlighåller alla underlag går det inte att veta var skattepengarna tagit vägen. 

Att komma med diffusa anklagelser, att försöka misskreditera den som inte håller med och hemlighålla information, är inte riktigt det som de flesta brukar förknippa med en demokratiskt styrd organisation – på den här sidan av Atlanten.

 

Emma Wange
Politisk redaktör


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa